Dzisiaj jest: 22.2.2019, imieniny: Małgorzaty, Marty, Nikifora
Ogłoszenie:

Specjalista ds. Personalnych (HR)

dodano: 2015.05.18 ważne do: 2019.11.30 wyświetleń: 112
400 PLN
Szczegóły ogłoszenia:
Termin: 12-16.12.2016

Liczba godzin: 30 godzin lekcyjnych
Cena: 400 zł (osoby indywidualne)
800 zł (osoby delegowane z firm)
Cel szkolenia: Każdy uczestnik szkolenia wyposażony zostanie w wiedzę z zakresu prawa pracy i jego wymiaru praktycznego dla zarządzania firmą. Pozna regulacje obowiązujące od momentu rekrutacji pracownika do momentu rozwiązania umowy o pracę i ewentualnego sporu sądowego. Znajomość przepisów i zasad ich stosowania pozwala wyeliminować błędy i tym samym uchronić się przed potencjalnymi roszczeniami pracowników.
Program szkolenia:1. FIRMA
 • Status prawny i funkcjonowanie przedsiębiorstwa, jednostki sektora finansów publicznych, urzędu itd.
 • Regulaminy wewnętrzne, struktura pionów i komórek funkcjonalnych.
 • Obieg dokumentacji wewnętrznej firmy, tworzenie i klasyfikacja dokumentów, archiwizowanie, niszczenie, uprawnienia organów zarządczych firmy do składania oświadczeń woli, m.in. w zakresie zatrudniania i zwalniania pracowników.

2. PODSTAWOWE ZASADY PRAWA PRACY
 • Kodeks pracy, rozporządzenia, Układ zbiorowy pracy, Regulamin Pracy, Regulamin Wynagradzania.
 • Równość w zatrudnianiu, kontrola przestrzegania prawa pracy

3. NAWIĄZANIE STOSUNKU PRACY
 • Stosunek pracy – zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę
 • Obowiązki pracodawcy w zakresie rekrutacji (ochrona danych osobowych, badania lekarskie, szkolenia bhp).
 • Stosunek pracy na podstawie powołania, mianowania, wyboru oraz spółdzielczej umowy o pracę.

4. ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW, W TYM OBYWATELI KRAJÓW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ.
5. ROZWIĄZYWANIE UMÓW O PRACĘ:
 • Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron.
 • Wypowiedzenie umowy o pracę.
 • Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika (tj. w trybie dyscyplinarnym).
 • Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia bez winy pracownika.
 • Rozwiązanie umowy z upływem terminu, na który została zawarta.
 • Wygaśnięcie umowy.
 • Rozwiązywanie umów o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika.

6. WYNAGRADZANIE PRACOWNIKÓW .
 • Zasady wynagradzania.
 • Termin wypłaty wynagrodzenia.
 • Ochrona wynagrodzenia za pracę (potrącenia z wynagrodzenia).
 • Regulamin wynagradzania – obowiązek utworzenia, zakres regulacji, tryb ustalenia, tryb wprowadzania zmian.

7. OBOWIĄZKI PRACODAWCY I PRACOWNIKA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA PRACOWNIKÓW.
8. CZAS PRACY .
 • Systemy czasu pracy
 • Urlopy pracownicze: wypoczynkowy, macierzyński i wychowawczy, inne – wymiar, zasady naliczania
 • Obliczanie wymiaru czasu pracy
 • Czas pracy kierowców
 • Dyżur
 • Praca w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, niedziele i święta
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy
 • Lista płac

9. ZATRUDNIANIE MŁODOCIANYCH.
10. ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
 • Zasady tworzenia funduszu?
 • Świadczenie urlopowe.
 • Regulamin ZFŚS.
 • Komisja Socjalna, Przedstawiciel pracowników.

11. PSYCHOLOGIA PRACY, ZAPOBIEGANIE I ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW, PROWADZENIE ROZMÓW REKRUTACYJNYCH – TRENING.
12. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I INFORMACJI NIEJAWNYCH.
Kontakt
Centrum IB
ul. Św. Filipa 7/8, 31-150 Kraków, woj. małopolskie ( Pokaż na mapie)
Kontakt
Telefon: pokaż telefon
Strona WWW: www.ibc.edu.pl
Podziel się:
Aktualności Archiwum aktualności
Reklama
Polecane