Dzisiaj jest: 28.9.2021, imieniny: Libuszy, Wacławy, Wacława
Ogłoszenie:

Syndyk sprzeda wierzytelności Skok Wołomin

dodano: 2021.07.22 ważne do: 2021.08.21 wyświetleń: 16
442 603 PLN
Szczegóły ogłoszenia:
 
Przedmiotem aukcji jest pakiet wierzytelności z tytułu udzielonych przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową w Wołominie w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wołominie (dalej: „SKOK Wołomin”) pożyczek ujętych w „Wycenie portfela kredytowego SKOK Wołomin” z dnia 31 sierpnia 2020 roku sporządzonej przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach pod poz. od 497 do 1000 z wyłączeniem wierzytelności pod pozycjami 508, 653, 654, 686, 687, 715, 732, 764, 783, 796, 809, 830, 831, 832, 884, 994, za cenę wywoławczą nie niższą niż 442.603,00 zł (słownie: czterysta czterdzieści dwa tysiące sześćset trzy złote).
 
Szczegółowe informacje na temat należności opisanych w § 1 pkt 1 Regulaminu dostępne są w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, tel. 22 639 45 55, e-mail: biuro@syndycy.com.pl. Zestawienie sprzedawanych należności dostępne jest do wglądu w biurze syndyka przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, po uprzednim umówieniu się na termin wizyty.
Termin przeprowadzenia aukcji wyznacza się na dzień 2 września 2021 r., godz. 9:30, w biurze syndyka w Warszawie przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47.
Warunkiem dopuszczenia oferenta do aukcji jest uprzednie przedstawienie przez niego prowadzącemu aukcję pisemnego oświadczenia stwierdzającego, iż (i) zapoznał się ze stanem prawnym i faktycznym należności będących przedmiotem aukcji i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń jak również, że (ii) akceptuje wzór umowy, stanowiącej podstawę do dokonania cesji należności na nabywcę, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu aukcji (iii) zobowiązuje się zapłacić cenę przed zawarciem (podpisaniem) umowy cesji wierzytelności Upadłego, (iv) zapoznał się z niniejszym regulaminem, rozumie i akceptuje jego treść oraz, iż nie wnosi do niej żadnych zastrzeżeń oraz (v) oferent, jak również jego reprezentanci jak i beneficjenci rzeczywiści w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, nie byli i nie są członkami SKOK Wołomin, jak również że pomiędzy nim, jego reprezentantami i beneficjentami rzeczywistymi oraz dłużnikami SKOK Wołomin, których dotyczy sprzedaż wierzytelności, nie zachodzą opisane dalej powiązania, tj. że nie działają na zlecenie lub na rzecz któregokolwiek z byłych lub obecnych członków lub osób lub podmiotów udzielających zabezpieczeń rzeczowych dla kredytów.

Pełna treść regulaminu przetargu i aukcji wraz ze szczegółowymi warunkami uczestnictwa zamieszczona jest na stronie internetowej http://www.syndycy.com.pl  w zakładce  Licytacje,  jak również dostępna jest w biurze Syndyka przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, tel. 22 639 45 55.
 
Kontakt
Biuro Syndyka
Wołomin ( Pokaż na mapie)
Kontakt
Telefon: pokaż telefon
Strona WWW: syndycy.com.p
Podziel się:
Aktualności Archiwum aktualności
Reklama
Polecane